Bezhladovania.sk

BMI kalkulačka

Ukazovateľ body mass index (BMI, index telesnej hmotnosti alebo Quetelet index) napovie, či máte zdravú hmotnosť vzhľadom ku svojej výške. Zadajte do kalkulačky svoju hmotnosť, výšku, vek a pohlavie. Hneď zistíte, ako na tom orientačne ste.

BMI predstavuje jednoduchý screeningový nástroj, ktorý pomáha určiť, či máte podváhu, zdravú váhu, nadváhu alebo obezitu. Hodnoty ležiace mimo zdravého rozsahu môžu signalizovať zdravotné riziká.

Mám Toto je povinná položka. Vyplňte prosím celé číslo. rokov
Som Žena Muž
Moja hmotnosť je Toto je povinná položka. Vyplňte prosím celé číslo. kg
Moja výška je Toto je povinná položka. Vyplňte prosím celé číslo. cm
Výsledky merania
{{bmi|number:1}} {{l.name}}

BMI {{bmi|number:1}} – čo to pre vás znamená?

Výsledky spolu se zdravotními doporučeními jsme odeslali na váš email. Podívejte se, prosím, do vaší emailové schránky. …

Táto kalkulačka nie je vhodná pre deti a dospievajúcu mládež. U detí a dospievajúcej mládeže hodnotíme BMI na základe percentilových grafov. (Percentil je štatistický parameter, ktorý určuje, kde sa nachádza meraná hodnota v rámci celej populácie rovnakého veku a pohlavia).

Všetko, čo ste chceli vedieť o BMI a mali ste strach sa spýtať:

Ako sa počíta BMI u dospelých?

Výpočet BMI vychádza z jednoduchej úvahy, ktorá hovorí, že miera telesných tukov narastá spolu s váhou. S rizikom zdravotných komplikácií sa spája nielen obezita, ale aj dlhodobá alebo výraznejšia podváha.

Základný vzorec pracuje len s váhou a výškou. Neberie do úvahy vek, pohlavie a ďalšie faktory. K najpoužívanejším vzorcom patrí tzv. metrický výpočet:

Metrický vzorec
váha (kg) / výška (m2)

Príklad výpočtu BMI pre osobu vysokú 180 cm s hmotnosťou 90 kg:

Metrický vzorec v praxi
váha (kg) / výška (m2)
90 / (1,8)2
BMI = 27,8

Ako sa správne vážiť

 • Vážte sa hneď ráno, ideálne s prázdnym žalúdkom a močovým mechúrom.
 • Na váhu stúpajte naboso a bez oblečenia.

Ako sa správne merať?

 • Merajte sa pri stene a naboso.
 • Postavte sa rovno s pätami prisunutými ku stene.
 • Priložte si pravítko na hlavu a urobte čiarku ceruzou na stenu.

Na presnejšie meranie privolajte pomocníka.

Čo hovorí BMI o vašom zdraví

Zdravé BMI sa pohybuje v rozmedzí 18,5 kg/m2 – 25 kg/m2.

Stupnica podľa Svetovej zdravotníckej organizácie

Graf BMI hodnôt pre dospelých

Body mass index Hodnotenie pre dospelých
Pod 18,5 Podváha
18,5 až 24,9 Normálna hmotnosť
25 až 29,9 Nadváha
30 až 34,9 Obezita 1. stupňa
35 až 39,9 Obezita 2. stupňa
Viac než 40 Obezita 3. stupňa

Ľudia s normálnymi hodnotami majú podľa výskumov nižšie riziko civilizačných ochorení od srdcovo-cievnych ochorení cez cukrovku až po rakovinu. 

S narastajúcou váhou stúpa podľa štúdií aj miera rizika, vrátane:

Naopak príliš nízka hmotnosť môže podľa odborníkov zvyšovať riziko osteoporózy alebo anémie.

Jeden z mnohých ukazovateľov celkového zdravia

Body mass index je len jedným z nástrojov na odhad zdravotných rizík. Ďalšie rizikové faktory ako krvný tlak, hladinu cholesterolu, hladinu cukru v krvi, anamnézu srdcových ochorení, úroveň fyzickej aktivity, prebiehajúcu menopauzu alebo fajčenie musí posúdiť váš lekár.

Na odporúčanie ďalších dietetických a režimových opatrení si môže odborník vyžiadať:

 • Krvné testy, predovšetkým na množstvo cholesterolu a cukru
 • Meranie podielu tuku v krvi a tuku medzi orgánmi (tzv. viscerálneho)
 • Vyhodnotenie súčasného jedálnička, fyzickej aktivity a rodinnej záťaže

Britský Národný ústav pre zdravie srdca, pľúc a krvi (NHLBI) navrhuje, aby hodnotenie váhy a zdravotných rizík zahŕňalo tri kľúčové hodnoty:

 • BMI
 • obvod pásu
 • rizikové faktory ochorenia a stavov spojených s obezitou

Pozor: Hodnota indexu nijako nesúvisí s tým, ako vyzeráte

Štíhly, svalnatý športovec môže mať vyšší body mass index než na pohľad mohutnejšia postava.

BMI totiž nezohľadňuje rozloženie tukov a svalov v tele. Svalová hmota má oproti tuku vyššiu hustotu. Preto svalnatí športovci môžu byť zdraví napriek vysokej hodnote body mass indexu.

Vyšli vám vysoké hodnoty? Nezúfajte

Väčšina ľudí dokáže upraviť svoju hmotnosť kombináciou zdravej stravy a cvičenia. S nastavením optimálnej rýchlosti chudnutia a skladby jedálnička vám pomôže lekár alebo výživový poradca.

BMI u detí a dospievajúcej mládeže

Pokým u dospelých základný výpočet nezohľadňuje vek a pohlavie, u detí zohrávajú tieto 2 faktory dôležitú úlohu. Dievčatá a chlapci sa vyvíjajú rôznym tempom a majú rôzne množstvo telesného tuku s ohľadom na aktuálnu vekovú kategóriu. Rýchlo priberajú na váhe napríklad v období puberty.

Výpočet BMI u detí a dospievajúcej mládeže

Body mass index pre deti a mládež do 20 rokov vychádza ako u dospelých z výšky a váhy. Hodnoty sa následne porovnávajú s grafmi odpovedajúcimi danému pohlaviu a veku – tzv. rastovými grafmi pre deti a mládež.

U detí sa namiesto číselných hodnôt využívajú percentá. Ak má dieťa napríklad BMI v 60. percentile, znamená to, že 60 % detí rovnakého pohlavia a veku má body mass index nižší.

Čo znamenajú výsledky?

Hmotnostné kategórie Percentuálny rozsah
Podváha Pod 5. percentilom
Zdravá váha 5. až 85. percentil
Nadváha 85. až 95. percentil
Obezita Nad 95.

Riziká nadváhy u detí

American Heart Association (AHA) poukazuje na to, že deti s vysokým BMI majú vyššie riziko astmy a nízkeho sebavedomia. Podľa nemocnice v San Franciscu až 40 % detí s nadváhou ohrozuje tzv. metabolický syndróm spojený s vysokým krvným tlakom, vysokou hodnotou tukov v krvi a pod. Dobrou správou však je, že tieto problémy je možné dobre vyriešiť diétou a cvičením.

BMI u tehotných a dojčiacich žien

Ak máte obavu o zdravú hmotnosť počas tehotenstva či pri dojčení, zastavte sa u svojho lekára. Žiadne online kalkulačky ani vzorce neposkytujú presný výsledok.

BMI u športovcov

Ak so športom a posilňovaním začínate, získate vďaka BMI orientačný prehľad o svojej hmotnosti. Pre aktívnych športovcov je však nevhodný, pretože nezohľadňuje rozdielnu hmotnosť a hustotu jednotlivých častí tela – svalov, tukov a pod.

Výhody a nevýhody Body mass indexu

Výhody

 • Poskytuje rýchly prehľad o zdravotných rizikách vzhľadom k aktuálnej hmotnosti.
 • Vychádza z prirodzených vlastností tela typických pre danú výškovú a váhovú skupinu.

Nevýhody

 • V základnej verzii nepracuje s vekom a pohlavím – poskytuje veľmi nepresné výsledky.
 • Nezohľadňuje rozloženie tukov a svalov v tele a individuálnu hmotnosť kostry a svalovej hmoty.
 • Nezohľadňuje etnický pôvod – napríklad dospelí ázijského pôvodu môžu mať vyššie riziko zdravotných problémov už od BMI 25.
 • Skresľuje výsledky u športovcov s vysokým percentom svalov.

Štatistiky v SR a vo svete

1. Slovenská republika

Priemerná hodnota BMI indexu telesnej hmotnosti obyvateľov Slovenskej republiky dosiahla v roku 2014 podľa WHO čísla 26,5.

Nadváhou trpí 46,1 % mužov a 37,1 % žien. Obezita sa týka takmer 15,6 % mužov a 16,1 % žien,

uvádza STATdat.

2. Porovnanie so zvyškom sveta

Niektoré národy majú väčšie problémy s obezitou než ostatné. Čísla ovplyvňuje rozdielna životná úroveň, historický vývoj i stavba tela. Napríklad Aziati so svojou drobnou postavou sú výrazne ľahší než Američania už od prírody.

Najvyššie hodnoty BMI vo svete však trápi podľa WHO iné národy:

Krajina Priemerná hodnota BMI podľa Wikipédie Poradie vo svetovom rebríčku
Nauru 32,5 1.
Tonga 31,9 2.
Samoa 31,7 3.
Kuvajt 30 4.

V porovnaní s africkými štátmi Európa a Amerika nie sú na tom tak zle:

Krajina Priemerná hodnota BMI podľa Wikipédie Poradie vo svetovom rebríčku
Spojené štáty americké 28,5 21.
Slovenská republika 26,5 69.
Česká republika 26,9 55.
Poľsko 26,4 74.
Nemecko 26,3 77.
Rakúsko 25,4 117.

Jednotlivé európske krajiny sa od seba líšia len s pár percentuálnymi bodmi.

3. Priemerná hodnota BMI u európskych žien

4. Priemerná hodnota BMI u európskych mužov

História Body mass indexu

S myšlienkou výpočtu hmotnostného indexu prišiel medzi rokmi 1830 až 1850 belgický matematik a sociológ Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Ujala sa však až v druhej polovici 20. storočia. 

Pojem „body mass index“ použil prvýkrát tím Ancela Keysa v roku 1972 v časopise Journal of Chronic Diseases. Priamo však upozornil, že vzorec poskytuje orientačné výsledky a nezohľadňuje špecifikácie jednotlivcov.

Do tej doby lekári používali len výškové tabuľky pohlaví. V 80. rokoch sa stala kalkulačka BMI medzinárodným štandardom na meranie obezity.

Zo začiatku odborníci stanovili prahovú hodnotu nadváhy na 27,8, neskôr ju znížili na 25. Napriek tomu, že ide o výpočet starší viac než 150 rokov, hlavné americké zdravotnícke úrady ho stále považujú za pomerne spoľahlivý ukazovateľ miery telesného tuku pre väčšinu dospelých ľudí.

Pokročilé výpočty

BMI Prime

Nástroj umožňujúci merať a porovnávať BMI jednotlivých populácií. BMI Prime zohľadňuje odlišnú stavbu tela v rôznych etnických skupinách.

BVI

Tzv. indikátor objemu tela predstavuje novší systém na meranie rozloženia hmotnosti tela. Jeho používanie presadzuje americká Mayo Clinic. Podľa nej BVI zvažuje ďalšie rozhodujúce faktory – ako je hmotnosť tuku, svalová hmota a celkové rozloženie hmotnosti, a je tak vhodnejšia na odhad zdravotných rizík.

Okrem hmotnosti a výšky pri určovaní skóre využíva výpočet BVI aj údaje o pomere pásu k bokom, celkové percento telesného tuku a objem brucha.

ABSI

Index tvaru tela (A Body Shape Index) – ráta okrem výšky a hmotnosti aj s obvodom pásu. Vypočítané číslo sa porovnáva so štatistickou veličinou zvanou z-skóre.

ABSI obvod pásu/ (BMI2/3 * výška1/2)

ABSI zohľadňuje všeobecne platný lekársky názor, že najnebezpečnejší tuk sa ukladá v brušnej oblasti. Zvýšené hodnoty v obvode pásu lekári označujú za tzv. centrálnu obezitu. Zvyšuje riziko metabolického syndrómu a ďalších závažných komplikácií.

ABSI teda čiastočne odstraňuje zásadnú nevýhodu BMI tým, že jednoducho – meranie cm v páse – odlíši podiel (brušných) tukov na úkor svalov. Nestane sa tak, že by 100 kg kulturistovi vyšli identické hodnoty ako rovnako vysokému zavalitejšiemu jedincovi.

WHR

Index WHR (Waist Hip Ratio) sa používa ako ďalší ukazovateľ rozloženia tuku v tele.

Meranie sa vykonáva podľa rovnakých pravidiel ako pri určovaní veľkosti odevu – na bokoch v najširšom mieste a okolo pásu v miestach nad tŕňmi bedrovej kosti.

WHR obvod pásu (cm) / obvod bokov (cm)

Zistite svoj WHR index na našej kalkulačke.

RFM

Na výpočet relatívnej tukovej hmotnosti (relative fat mass index) vám stačí len meter. Podľa vedcov z Kalifornie, ktorí tento výpočet presadzujú, nie je hmotnosť pri stanovení percentuálneho podielu tukov až tak dôležitá.

RFM pre mužov 64 – (20 * výška / obvod pásu)
RFM pre ženy 76 – (20 * výška / obvod pásu)

Výsledné číslo porovnajte s rovnakou tabuľkou ako BMI.

Ako zistiť skutočný podiel tuku? Presnejšie metódy bez zložitých výpočtov

Bioimpedančné prístroje typu Tanita, Inbody a pod.

Bioimpedancia pracuje s odporom jednotlivých typov telesných tkanív. Poskytuje tak vysoko presné výsledky hodnôt telesného tuku, vody v tele a ďalších dôležitých veličín.

Prístroj, ktorý vyzerá ako osobná váha, si môžete v zjednodušenej verzii kúpiť aj domov. Poskytne vám orientačný prehľad o aktuálnom rozložení tela.

Na presnejšie meranie musíte zájsť k výživovému poradcovi alebo do posilňovne. Disponujú presnejšími prístrojmi a odborník vám výsledky priamo vyhodnotí a odporučí ďalší postup.

Kalipery

Kaliperačné kliešte predstavujú geniálny nástroj na domáce meranie podkožného tuku. Pri chudnutí vďaka nim získate oveľa presnejšie výsledky než na váhe, ktorá väčšinou ukazuje hlavne úbytok vody.

Kliešťami jednoducho zmeriate množstvo tuku na bicepse, tricepse, v páse a na ramene. Čísla potom vložíte do kalkulačky podkožného tuku a zistíte pomerne presný výsledok.

Záver: Hmotnostný index nepodceňujte, ale berte ho s rezervou

Vyšli vám vysoké hodnoty BMI? Neľakajte sa. Možno máte len ťažkú kostru alebo veľa svalov. Výpočet pomeru výšky a váhy poskytuje len približné výsledky a nezohľadňuje špecifikácie vášho tela. Berte výsledok s rezervou, nech vám vyšla akákoľvek hodnota.

Nenechajte sa uspokojiť ani optimálnou hodnotou BMI. Stále nemáte istotu zdravého rozloženia tela. Možno máte málo svalov alebo veľa tukov medzi orgánmi. Samotným orientačným výpočtom to nezistíte.

Chcete poznať aktuálny pomer svalov, tukov a vody v tele? Doplňte BMI presnejším bioimpedančným meraním.