Bezhladovania.sk

Autor - Ing. Jana Kroutilová

Ako zastaviť hnačku prírodnou cestou?

Hnačka – starý známy nepriateľ každého z nás. Vie sa dostaviť v ten najmenej vhodný okamih a pekne skomplikovať život. Či už vás doženie tá akútna, ktorá v priebehu pár dní zmizne, alebo sa vás drží dlhodobá, ktorej sa...