Bezhladovania.sk

Štítok -podvýživa

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka

Ak máte hodnotu BMI nižšiu než 18,5, spadáte do kategórie podváha – teda príliš nízka hmotnosť vzhľadom k vašej výške. Podváha znamená zvýšené riziko zdravotných komplikácií v dôsledku tzv. podvýživy (malnutrice). Telo...