Bezhladovania.sk

Autor - Mgr. Daniela Krčová

Diéty k dospievaniu nepatria. Prečo?

Dospievanie je obdobím mnohých fyziologických zmien. Ruka v ruke s tým prichádza na rad aj zmena telesných proporcií, väčší záujem o svoj vzhľad a nespokojnosť s vlastným telom. Diéty v dospievaní však môžu napáchať...