Bezhladovania.sk

Rýchlosť chudnutia závisí od mnohých faktorov, hovorí Ing. Eliška Čížková, produktová riaditeľka Nutriadapt

Eliška Čížková Nutriadapt

Chcete si sami nastaviť rýchlosť chudnutia? S pohybom alebo bez? Riešením je tzv. weight management podľa Nutriadapt. Tento najpokročilejší systém kontroly hmotnosti stojí na overených klinických štúdiách. Ako funguje a pomôže všetkým?

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie

Obsah článku:

Predstavíte, prosím, unikátny systém Nutriadapt na úpravu hmotnosti? V čom sa líši oproti postupom ostatných nutričných poradní?

Koncept Nutriadapt Clinic stojí na dvoch silných, vzájomne sa doplňujúcich pilieroch.

Základom je koncept moderného výživového poradenstva, ktorý môžeme pre účinnejšie a rýchlejšie dosiahnutie výsledkov doplniť o niektorú z metód prístrojovej starostlivosti.

Naša prepracovaná metodika umožňuje vysokú mieru variability a výsledkom sú osobné, na mieru šité klientske plány. Každý takýto plán vždy stojí na pevných základoch pokročilej a prepracovanej diagnostiky a skríningu, zároveň zohľadňuje vek, pohlavie, zvyky, preferencie a potreby každého klienta. 

Na webe uvádzate garanciu chudnutia až 1,5 kg týždenne. Prečo práve takéto číslo a ako to, že ho môžete garantovať?

Rýchlosť chudnutia je individuálna a záleží od mnohých faktorov. Najmä východiskovej telesnej hmotnosti, zloženia tela (množstvo telesného tuku, svaloviny), telesnej aktivity klienta a, samozrejme, zdravotného stavu.

Pre každého klienta vždy volíme individuálny plán v súlade s jeho potrebami. Sme tak preto schopní efektívne uspokojiť potreby aj toho najnáročnejšieho klienta.

Dôležité je, aby sme sa pohybovali v pásme zdravého chudnutia a najmä, aby dosiahnutá hmotnosť bola pre klienta trvalo udržateľná.

Zo skúsenosti vieme, že chudnutie 1,5 kg/týždenne nie je nič neobvyklé. Dôležité je, že po fáze samotného chudnutia nasleduje fáza stabilizácie a fixácie. Počas týchto následných fáz si klienti osvoja a zafixujú nové návyky. Vďaka tomu sú schopní si hmotnosť udržať trvalo aj po skončení programu.

Váš systém sa opiera o fakty. Odkiaľ pochádzajú, ako tento systém vznikal a na akých poznatkoch stavia? Kto je jeho autorom?

Na metodike sa podieľal náš vývojový tím v spolupráci s vedecko-lekárskou radou.

Naše know-how vychádza z vedecky overených odborných poznatkov, do metodiky zároveň implementujeme nové trendy a neustále rozvíjame inovatívne metódy a prístupy k riešenej problematike. V neposlednom rade vychádzame z našich vlastných skúseností.

Naším programom prešlo viac než 160-tisíc klientov, ktorí s nami schudli viac než 676 ton.

Za zmienku určite stojí, že stravovacie plány sú založené na bežne dostupných potravinách. Náš program nie je postavený na kokteiloch a podobných barličkách.

Výživový plán Nutriadapt zohľadňuje okrem veku, pohlavia alebo aktivity aj chuťové preferencie a možnosti stravovania klientov. To znie skvelo. Zohľadňujete ešte niečo ďalšie a prípadne čo? Ako to celé funguje v praxi?

Okrem uvedených faktorov zohľadňujeme aj aktuálny zdravotný stav, výsledky krvného rozboru, rizikové faktory v osobnej a rodinnej anamnéze, prípadné potravinové alergie a intolerancie a, samozrejme, osobné ciele klienta.

V praxi to funguje tak, že najskôr prebehnú potrebné diagnostické vyšetrenia a skríningy. Tie sú následne vyhodnotené a klientovi v patričnom kontexte aj interpretované.

Na ich základe tvoríme osobný plán: Klient dostane ucelené informácie o svojom nutričnom a zdravotnom stave a zistí možnosti ďalšieho postupu.

Následne klient chodí na pravidelné konzultácie. Počas nich sa špecialista stará o klienta a vedie ho počas obdobia redukcie. Cieľom je ukotviť nové návyky do života klienta tak, aby si bol schopný dlhodobo, resp. celoživotne, udržiavať optimálnu telesnú hmotnosť.

Máte mnoho pobočiek a ešte viac špecialistov. Ako získavate istotu, že všetci rozumejú tomu, čo robia (majú potrebné vzdelanie, odbornosť, skúsenosti, prax)?

Na kvalite našich služieb nám veľmi záleží a je pre nás dôležité, aby každý špecialista dodržiaval vysoké štandardy siete.

Každý špecialista musí mať potrebné vzdelanie. Navyše pred nástupom do poradne musí úspešne absolvovať test, ktorým si overujeme, či má skutočne potrebné znalosti.

Rovnako tak máme vlastnú vzdelávaciu akadémiu, v rámci ktorej špecialisti počas roka absolvujú množstvo odborných aj praktických školení. Vďaka Nutriadapt Academy si neustále zvyšujú svoju odbornosť a zároveň sledujú nové poznatky a trendy.

Pri chudnutí ponúkate aj unikátnu analýzu krvi, ktorá pomôže odhaliť skryté príčiny nadváhy. Čo konkrétne môže objasniť a ako vlastne taká analýza krvi prebieha?

Na zostavenie individuálneho stravovacieho plánu potrebujeme vedieť o klientovi čo najviac informácií. Časť týchto informácií získame vďaka biochemickému vyšetreniu krvi. V rámci týchto vyšetrení dokážeme odhaliť rôzne rizikové faktory. Zistíme napríklad, ktoré z biochemických parametrov je potrebné zlepšiť, aby chudnutie išlo ľahšie a rýchlejšie.

V rámci našej kliniky ponúkame mnoho ďalších vyšetrení, ktoré sú určené pre klientov so špecifickými zdravotnými komplikáciami. Ide napríklad o potravinové intolerancie a alergie, omega-3 index alebo genetické testy.

Podľa webu index-chudnutia.sk trpí viac než 30 % slovenských mužov a o niečo menej žien tzv. metabolickým syndrómom. Môžete v krátkosti popísať, o čo ide a prečo je to problém? Vidíte v praxi podobnú štatistiku? A prečo toto číslo stále narastá?

Metabolický syndróm je v súčasnosti jedno z najbežnejších civilizačných ochorení, ktoré v sebe prepája niekoľko lekárskych diagnóz. Toto ochorenie značne zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych, ale aj mnohých ďalších ochorení.

Ako na Slovensku rastie nadváha, rastie aj výskyt metabolického syndrómu.

Metabolický syndróm je vlastne súbor niekoľkých zhoršených parametrov. Problém je v tom, že v kombinácii sa jednotlivé zložky navzájom posilňujú, a vzniká tak začarovaný kruh, ktorý vedie k stále vážnejším problémom. Pre klienta to znamená, že v takom stave môže byť veľmi náročné docieliť trvalú redukciu hmotnosti. 

Príčinou metabolického syndrómu je predovšetkým nezdravý životný štýl: nedostatok pohybu a nevhodná strava.

Dobrou správou je, že zmenou životosprávy je možné toto ochorenie zvrátiť. Pokiaľ sa klientovi podarí redukovať hmotnosť a ideálne aj zlepšiť fyzickú kondíciu, vidíme, že dochádza ku skutočne výraznému zlepšeniu jednotlivých ťažkostí.

Ako vyzerá váš typický klient alebo klientka a ako spoločne pracujete na dosiahnutí cieľa?

Väčšina klientov prichádza s tým, že potrebuje schudnúť.

 1. S každým klientom prebehne vstupná konzultácia, počas ktorej zistíme jeho ciele, doterajší životný štýl, najmä stravovacie návyky, preferencie a možnosti. 
 2. Nasleduje potrebná diagnostika a skríningy – základom je analýza zloženia tela, metabolická diagnostika, krvný rozbor. 
 3. Výsledky testov sú nesmierne dôležité pre správne nastavenie optimálneho výživového smeru, trojpomeru makroživín a ďalšie personalizované odporúčania.

Kvôli akým ďalším dôvodom okrem chudnutia sa na vás ľudia obracajú? Aké služby im ponúkate?

Klienti majú záujem aj o výživové poradenstvo s cieľom nabrať svalovú hmotu, zlepšiť zdravie a kondíciu.

Riešime aj situácie, kedy majú špecifické stravovacie potreby – či už ide o potravinové alergie a intolerancie alebo z akéhokoľvek dôvodu potrebujú vylúčiť určité zložky potravy.

Prístrojovú starostlivosť klienti vyhľadávajú na redukciu celulitídy, spevnenie a omladenie pokožky na problematických partiách. Prístrojová lymfodrenáž prinesie úľavu od ťažkých nôh po celom dni a celkovo zlepšuje regeneráciu.

Zmenila sa nejako skladba vašich klientov po covide?

Po covide sme zaznamenali veľký záujem o naše služby. Pandémia covidu prispela k otvoreniu celospoločenskej debaty o tom, do akej miery je podstatné dbať o vlastnú telesnú hmotnosť.

Tento posun vnímame nielen zo strany jednotlivých klientov, ale aj zo strany vedenia veľkých a stredných firiem, ktoré dbajú na zdravie svojich zamestnancov. Ide však aj o zdravotné poisťovne, ktoré si uvedomujú, že nadváha a obezita sú vážnym zdravotným problémom a namiesto prehliadania ho vieme riešiť už dnes.

Viac než inokedy si ľudia začínajú uvedomovať, že nadváha a obezita sú reálnym problémom. Môže s nimi súvisieť aj vážnejší priebeh vírusových ochorení všeobecne, no zároveň môžu byť príčinou ďalších vážnych ochorení.

Klienti si chcú strážiť svoju optimálnu telesnú hmotnosť a začínajú túto starostlivosť o svoje telo vnímať ako štandard a normu. Chápu, že so zvyšujúcim sa vekom, zmenou návykov a podobne sa ich telo mení a má iné nároky.

Zmena môže byť hocikedy tak dramatická a v tak krátkom časovom rozmedzí, že si uvedomujú, že s diétnymi obmedzeniami, ktoré aplikovali v mladšom veku, si už nevystačia a potrebujú odbornú starostlivosť a pomoc.

Vnímame tak postupný posun z roviny reakčnej do roviny preventívnej.

Dodáte na záver motiváciu tým, ktorí zatiaľ s návštevou váhajú?

Ľahko sa povie schudnúť, no dosahuje sa to už o niečo ťašie. Najčastejšie klienti spomínajú, že jediné, čo ľutujú je, že do toho nešli skôr a strácali čas tápaním v slepých uličkách. Na nič nečakajte a objednajte sa ešte dnes. 

Náš skúsený, profesionálny tím vás prevedie celým procesom chudnutia, poskytne rady, podporí, keď sa nedarí a napokon spoločne dôjdete k vášmu vytúženému cieľu.

Určite si tiež prečítajte príbehy našich klientov.

Eliška, ďakujeme za príjemný rozhovor a pozvanie do vašich poradní. 🙂

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie
Mgr. Zuzana Veselá

Mgr. Zuzana Veselá

Som vyštudovaná právnička, ale v súčasnosti sa naplno venujem písaniu. Mám rada českú, taliansku, indickú a mexickú kuchyňu. Milujem ochutnávanie nových exotických druhov ovocia a (nealko!) nápojov. Od vyváženého jedálneho lístka z poctivých surovín sa podľa mňa odvíja aj naša celková pohoda.