Bezhladovania.sk

Váženie inak s múdrou váhou Tanita: Zmeria telesný tuk aj metabolický vek do 30 sekúnd

Klasická telesná váha meria len celkovú telesnú váhu. Tá ale zahŕňa mnoho dôležitých údajov vrátane telesného tuku. Pokiaľ sa vám nedarí schudnúť, pomôcť môže detailná analýza tela, ktorú poskytnú špeciálne múdre váhy.

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie

Už dlhšiu dobu pravidelne cvičíte, zdravo sa stravujete a stále ste nezaznamenali významnejší úbytok váhy? Inými slovami, vyzeráte stále rovnako? Skúste preniknúť do hĺbky a nechajte si pomocou múdrej váhy Tanita zmerať telesný tuk, svalovú hmotu, vodu a ďalšie údaje, ktoré by vašu cestu za vysnívanou postavou mohli nasmerovať správnym smerom.

Čo sú to múdre váhy Tanita a čo všetko dokážu?

Zatiaľ čo obyčajné váhy ukazujú len celkovú hmotnosť, múdre váhy počas niekoľkých sekúnd zhromaždia okrem váhy aj hromadu ďalších telesných parametrov. Rýchlo tak zistíte, ako na tom skutočne ste – a či je vaším najväčším problémom telesný tuk, alebo napríklad príliš veľké množstvo vody v tele.

Múdre váhy poskytujú informácie o fyzickom stave tela a zdravia bez toho, aby sa sústredili na jediný údaj – váhu. Medzi priekopníkov komplexnej analýzy tela a popredných výrobcov lekárskych aj komerčných analyzátorov tela patrí aj japonská spoločnosť Tanita, ktorej váhy sú schopné zmerať:

 • index telesnej hmotnosti (BMI),
 • celkovú hmotnosť,
 • percento telesného tuku,
 • percento viscerálneho tuku,
 • množstvo svalovej hmoty,
 • kostnú hmotu,
 • množstvo tekutín v tele,
 • rýchlosť spaľovania kalórií,
 • metabolický vek.

Údaje sa môžu líšiť aj u zdanlivo rovnako vyzerajúcich osôb, ktoré pri rovnakom percente telesného tuku môžu mať úplne rozdielne BMI. Vďaka presnejším údajom sa dá omnoho lepšie nastaviť redukčný a tréningový plán.

Múdre váhy Tanita fungujú na princípe bioelektrickej impedancie. Ta spočíva v tom, že telom z jednej nohy do druhej prechádza slabý elektrický prúd, ktorý meria odpor tela. Senzory na stupnici ukážu úroveň zaznamenaného odporu a väčší odpor pritom signalizuje telesný tuk. Je totiž známe, že tuk obsahuje menej vody než sval a prúd tukovým tkanivom cestuje mnoho ťažšie a pomalšie.

V závislosti od konkrétneho typu váhy Tanita je možné získané informácie prepojiť s mobilným telefónom, športovými hodinkami a mobilnou aplikáciou My Tanita pre Android aj iOS.

NÁŠ TIP: Nemáte doma múdru váhu? Množstvo podkožného tuku sa dá orientačne zmerať pomocou kalipera alebo klasického krajčírskeho metra.

mobilná aplikácia My Tanita
Múdru váhu môžete vďaka aplikácii prepojiť s telefónom a mať tak dokonalý prehľad o zložení svojho tela, kondícii a zdraví.

Ako funguje bioimpedančná analýza a ako je presná?

Všetky váhy Tanita využívajú pokročilú technológiu bioimpedančnej analýzy. Keď sa človek postaví na váhu, bude stáť na 4 kovových elektródach a skrz chodidlá a brušnú dutinu sa vyšle slabý elektrický prúd. Niektoré modely ho vedú skrz ruky cez hrudník a brušnú časť do chodidiel. 

Prúd rýchlo prechádza telom, pričom naráža na väčší odpor pri stretnutí s tukovým tkanivom, ktoré obsahuje menej vody na rozdiel od svalového tkaniva. Tento druh odporu sa nazýva impedancia a meria hodnoty pomocou vedeckých validovaných rovníc. Analýza je bezpečná, bezbolestná a netrvá dlhšie než 30 sekúnd.

Váhy Tanita sú jedny z najpresnejších, pretože využívajú technológiu, ktorá meria impedanciu na dvoch frekvenciách: 

 • nižšie frekvencie sú zamerané na vonkajšie bunkové membrány,
 • vyššie frekvencie sú schopné preniknúť aj do bunkovej membrány.

Vďaka tomu váhy Tanita dokážu odhadnúť aj množstvo extracelulárnej, intracelulárnej a celkovej vody v organizme. Pomáhajú lepšie zhodnotiť zdravotný stav a fyzickú kondíciu a poukázať na možné riziká, ako napríklad dehydratáciu či vznik opuchov.

Prehľad o percentuálnom podiele vody v tele pomáha udržiavať primeranú hladinu hydratácie, a to môže podľa výskumu pomôcť predovšetkým fyzicky aktívnym ľuďom.

NÁŠ TIP: Na podobnom princípe ako Tanita fungujú aj ďalšie múdre váhy, napríklad InBody alebo Bodystat.

Čo by ste mali vedieť o múdrych váhach

Ani technologicky pokročilé váhy nemusia byť 100 % presné. Podľa výskumu sa miera chybovosti u bioimpedančných váh pohybuje v rozmedzí 3,8 až 5 % telesného tuku. 

Aby múdre váhy poskytovali čo najpresnejšiu informáciu a miera chybovosti bola čo najnižšia, je potrebné správne ich používať. Existuje totiž mnoho faktorov, ktoré môžu mať vplyv na výsledky, najmä:

 • pohlavie a vek, 
 • telesný somatotyp, 
 • frekvencia a intenzita fyzického pohybu,
 • konzumácia tekutín tesne pred meraním.

Prvým krokom je zadanie pohlavia, veku a výšky. Samotná analýza je jednoduchá. Na váhu sa vždy postavte bosí bez obuvi aj ponožiek a pančušiek, ideálne v spodnej bielizni. Nohy nesmú byť vlhké. Niektoré modely majú aj držadlá. V takom prípade nesmú byť vlhké ani dlane.

Váhu nie je vhodné používať po jedle alebo tréningu, ale ani okamžite po prebudení. Ideálne je meranie raz až dvakrát týždenne vždy v rovnaký deň a čas. 

Zásady správneho merania pri používaní váhy Tanita: 

 • Merajte sa rovnaký deň, rovnakú dennú dobu a za rovnakých podmienok. Najlepšie v podvečer.
 • Pred meraním si zájdite na toaletu a vyprázdnite sa.
 • Zhruba 3 až 4 hodiny pred meraním necvičte.
 • Cca 1 až 2 hodiny pred analýzou nejedzte a nepite. Nepite alkohol.
 • Nemerajte sa dehydratovaní. Dbajte na pitný režim počas dňa.
 • Majte čisté a suché nohy. Špinavé chodidlá, ponožky alebo pančušky môžu ovplyvniť vodivosť elektrického prúdu.
 • Nemerajte sa počas menštruácie.

Kto by nemal používať váhu Tanita?

Váhy založené na bioimpedančnej analýze sa neodporúčajú osobám s kardiostimulátormi či inými typmi elektronických implantátov. Podľa Tanity môže elektrický prúd váhy pri prechode telom narušiť správne fungovanie medicínskeho implantátu.

Tanita tiež varuje tehotné ženy. Nie sú síce známe žiadne zdravotné riziká, no spoločnosti chýba rozsiahly výskum na tehotných ženách a vzhľadom k fyziologickým zmenám, ku ktorým dochádza počas tehotenstva, sa nedá očakávať presné meranie telesného tuku ani ostatných hodnôt.

Pro koho je telesná analýza s váhami Tanita vhodná?

Detailná analýza zloženia tela demonštruje užívateľom to, ako zmeniť výživu, hydratáciu a cvičenie pre zlepšenie kondície, zdravia a pohody – a to najmä v nasledujúcich prípadoch.

 • Keď chcete schudnúť

Pokiaľ sa snažíte o redukciu telesného tuku a zároveň o zachovanie a zvýšenie svalovej hmoty, je pravidelné bioimpedančné meranie veľmi nápomocné.

Pomôže vám lepšie nastaviť komplexný redukčný plán, ktorý zahŕňa cvičenie aj jedálniček. Navyše tak budete priebežne kontrolovať plnenie plánu. Pokiaľ sa očakávané výsledky nedostavia, skrátka zmeníte stratégiu za efektívnejšiu.

 • Keď chcete poznať stav zloženia svojho tela

Pravidelná analýza zloženia tela ale nie je určená len pre tých, ktorí túžia schudnúť. Prospeje všetkým, ktorí chcú mať svoje telo pod kontrolou. Ani na pohľad normálna telesná váha nie je vždy zárukou zdravých hodnôt. Aj chudý človek môže mať vysoký podiel tukového tkaniva či vody. Vďaka meraniu zistí skutočný pomer svalov, tukov aj vody. 

Váhy Tanita poskytujú tieto údaje:

 • celková telesná hmotnosť,
 • celkový podiel tukového a svalového tkaniva,
 • množstvo útrobného alebo viscerálneho tuku,
 • množstvo svalového tkaniva v jednotlivých častiach tela,
 • celková hmotnosť kostí,
 • množstvo vody v tele, množstvo vnútrobunkovej a mimobunkovej vody,
 • hodnota bazálneho metabolizmu,
 • BMI a metabolický vek,
 • telesná vyváženosť, telesná sila a zdravotná diagnóza,
 • stupeň obezity.

Kde všade sa váhy Tanita používajú

Váhy Tanita sa vyrábajú na domáce, komerčné aj lekárske účely. Prísne normy spĺňajú najmä modely na medicínske účely a profesionálne modely, ktoré používajú bioimpedančnú metódu BIA vo vyššom softvérovom aj technologickom vybavení než váhy na domáce použitie.

Odlišné bývajú aj konštrukcie váh s predpokladom vyššej frekvencie používania. Ide o profesionálne váhy používané vo fitness centrách a výživových poradniach na účely odborného riadenia hmotnosti, výživy aj športu.

Váhy sú štandardne vybavené výstupom pre počítač a ovládanie, niekedy aj vlastnou tlačiarňou.

bioimpedančná metóda BIA
Váhy Tanita sa vyrábajú na domáce, komerčné aj lekárske účely.

Váhy Tanita na domáce použitie

Domáce váhy Tanita sú jednoduché, neveľké a cenovo dostupné. S ich pomocou je možné pravidelne merať podiel dôležitého telesného tkaniva a získať tak zloženie tela pod kontrolu. 

Pri prvom použití si váha vyžiada vek, pohlavie a výšku. Softvér s týmito osobnými dátami porovná namerané hodnoty a vypočíta podiel tuku, svalov a ďalšie hodnoty.

Najnovšie modely môžu obsahovať doplnkové funkcie, ktoré ponúkajú detailnejšie informácie o telesnej analýze.

Váhy Tanita na profesionálne a lekárske použitie

Službu podrobnej analýzy tela pomocou bioimpedančnej analýzy poskytuje väčšina moderných fitness centier a výživových poradcov. Bežne sa používajú aj v lekárskych ordináciách, ktoré riešia nadváhu a obezitu a s nimi spojené zdravotné problémy. Profesionálne váhy majú elektródy aj držadlá na ruky so zabudovanými elektródami, aby bolo meranie maximálne presné.

Prehľad váh Tanita na lekárske aj komerčné použitie

V rámci analýzy zloženie tela sa dajú váhy Tanita rozdeliť do nasledujúcich troch kategórií.

 1. Osobné váhy s meraním tuku

Okrem bežného váženia osobné váhy s možnosťou merania tuku robia aj bioimpedančnú analýzu. Na výber sú ako 4 elektródové, tak aj 8 bodových modelov s možnosťou segmentálneho merania celého tela aj jednotlivých častí. Aktuálna ponuka obsahuje viac než 15 modelov v cenovom rozpätí 60 eur až 540 eur.

 1. Segmentálne telesné analyzátory

V tejto kategórií nájdete modely s 8 snímacími elektródami na zistenie podielu svalov a tuku v jednotlivých častiach tela a celkovej analýzy celého tela.

 1. Telesné váhy a analyzátory pre lekárov

Tieto modely spĺňajú prísnejšie normy, majú odlišnú konštrukciu vhodnú na časté používanie a sú vybavené výstupom pre PC a prípadne aj vlastnú integrovanú tlačiareň.

Zoznam miest, ktoré vykonávajú bioimpedančnú analýzu tela

Cena za podrobnú bioimpedančnú analýzu tela sa priemerne pohybuje okolo 28 eur, ale v rámci nezáväznej konzultácie s vybraným výživovým špecialistom ju môžete absolvovať aj lacnejšie.

 • za 20 eur vrátane diétneho plánu, jedálnička a bylinného produktu na odbúranie tuku,
 • alebo za 8 eur, záleží od poskytovateľa tejto služby.
Kraj Mesto
Bratislavský Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky 
Trnavský Piešťany, Senica, Trnava
Trenčiansky Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza
Nitriansky Nitra, Nové Zámky
Banskobystrický Banská Bystrica, Zvolen
Prešovský Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves
Košický Košice

Záver: Tanita poskytuje pohľad do zákulisia, ostatné je už na vás

Ukázala vám váha väčšie množstvo tuku alebo vysoký metabolický vek? Nezúfajte a berte to ako príležitosť na zlepšenie.

O to väčšiu radosť budete mať z výsledkov, či už je vaším cieľom chudnutie, formovanie postavy či naberanie svalovej hmoty, alebo aj udržanie si dobrej fyzickej kondície v každom veku 🙂

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie
Bc. Monika Šaríková

Bc. Monika Šaríková

Keď som pred rokmi študovala históriu a literatúru, nenapadlo by mi, že sa nakoniec budem živiť písaním. Jednoznačne najradšej sa venujem písaniu o zdravom životnom štýle. Milujem dobré jedlo, rada varím a najviac si ulietavam na českej a ázijskej kuchyni, zbožňujem prírodu a pohyb. Medzi moje veľké športové lásky patrí najmä beh, cyklistika, turistika a jóga. :)