Bezhladovania.sk

Kto je dietológ: Ako sa líši od bežných výživových poradcov, kedy a s čím vám pomôže?

Nezdravé stravovanie býva príčinou mnohých ochorení. Vážne problémy môže spôsobiť prebytok, ale aj nedostatok živín nevyhnutných pre správne fungovanie organizmu. Dietológia sa zameriava na kvalitné stravovanie za účelom zlepšenia zdravia a podpory liečebného procesu. Viete, kto smie vykonávať činnosť dietológa? S čím konkrétnym vám môže pomôcť návšteva dietologickej poradne?

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie

Dietológom môže byť iba lekár

Dietológom sa môže stať iba osoba s vysokoškolským lekárskym vzdelaním. U nás na Slovensku ho ponúkajú univerzity v Bratislave, Martine, Košiciach, no mnoho mladých študuje aj v Českej republike (Praha, Brno, Ostrava, České Budejovice). Dietológovia sú lekári, ktorí majú vyštudované všeobecné lekárstvo so špecializáciou na liečebnú výživu.

Vďaka svojmu vzdelaniu môže lekár – dietológ pracovať s chorými ľuďmi, ktorým pomáha upraviť jedálniček tak, aby čo najviac podporil ich liečebný plán. 

Zameriava sa na prevenciu a liečbu chorých ľudí a jeho pracovná náplň spočíva v diagnostike, liečbe aj prevencii ochorení, ktorých príčinou (alebo jednou z viacerých príčin) bývajú nezdravé stravovacie návyky a nezdravý životný štýl

Rozlíšiť môžeme 4 základné odvetvia, kde dietológovia obvykle pôsobia. Sú to:

 • klinická dietológia, 
 • dietológia zameraná na správu stravovacích zariadení, 
 • súkromná dietologická prax,
 • výskumná dietológia.

Klinická dietológia

Dietológovia môžu pôsobiť v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, v nemocniciach či v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, kde spolu s lekármi z ostatných odborov pomáhajú liečiť akútne a chronické ochorenia. 

Správa stravovacích zariadení

Dietológovia môžu mať na starosti správu veľkých stravovacích zariadení, medzi ktoré patria školské a iné jedálne. Dohliadajú na pripravované jedlá a ich hlavnou starosťou je, aby ponúkané jedlá spĺňali odporúčané výživové nároky a dodržiavali pokyny pre bezpečnosť potravín.

Súkromná dietologická prax

Dietológ môže mať vlastnú súkromnú prax rovnako ako zubár a iní lekári. Dietologické služby ponúka takýto odborník ľuďom, u ktorých rieši zdravotné problémy súvisiace s ich spôsobom stravovania a zohľadňuje ich zdravotný stav a ochorenia. Môže poskytovať služby športovcom, tehotným ženám a osobám s inými špecifickými požiadavkami na výživu.

Výskumná dietológia

Dietológovia tiež pôsobia ako vedeckí pracovníci v zdravotníckych výskumných zariadeniach a laboratóriách alebo na univerzitách. Zaoberajú sa výskumom a štúdiom výživy a skúmajú jej vplyv na ľudské zdravie.

Ako sa dietológ líši od ostatných odborníkov na výživu?

Existuje niekoľko typov odborníkov na zdravú výživu, ktorí poskytujú pomoc so zmenou stravovacích návykov k lepšiemu. Hlavné rozdiely spočívajú vo vzdelaní, odborných znalostiach a neskôr aj zameraní a mieste výkonu činnosti. Najväčšie rozdiely, čo sa týka vzdelania a odbornosti, sú medzi dietológom a výživovým poradcom.

Dietológ verzus nutričný terapeut

Nutričný terapeut nemusí mať na rozdiel od dietológa lekárske vzdelanie. Nutričná terapia je nelekársky odbor, ktorý však vyžaduje niekoľkoročné vysokoškolské či vyššie odborné štúdium.

Znalosti výživových potrieb človeka sú u takéhoto odborníka na vysokej úrovni a rovnako ako dietológ môže pracovať s chorými ľuďmi, ktorým ponúka odborné poradenstvo v oblasti výživy. Dietológ môže pacientom predpisovať niektoré lieky, napríklad antiobezitiká (lieky určené na liečbu obezity).

Výživový špecialista nie je dietológ

Výživový špecialista (tiež výživový či nutričný poradca) je najčastejšie človek, ktorý absolvoval kurz zameraný na výživu človeka. Na výkon tejto činnosti to ale nie je podmienkou, pretože výživové poradenstvo je voľná živnosť. Na jej prevádzkovanie nie je prakticky nutné žiadne vzdelanie. 

Väčšina výživových poradcov síce absolvuje kurz poradcu na výživu a na základe získaného certifikátu môže poskytovať služby výživového poradcu. V súčasnosti existujú kvalitnejšie kurzy (s akreditáciou MŠMT), aj menej kvalitné kurzy výživového poradenstva – práve to je pri výbere výživového poradcu potrebné zvážiť.

Čo z toho vyplýva? 

Výživoví poradcovia by mali poradenské služby ponúkať iba zdravým osobám, chorým by mali radiť iba nutriční terapeuti (špecialisti) alebo dietológovia. 

Výživoví poradcovia s certifikátom z kurzu, aj keby ich mali niekoľko, sa nesmú nazývať dietológom, nutričným terapeutom alebo nutričným špecialistom. Pokiaľ hľadáte niekoho, kto vám dokáže poradiť aj so zdravotným problémom alebo diétnym obmedzením, vždy sa zaujímajte o jeho vzdelanie.

Ak máte vážnejšie zdravotné problémy, diétne obmedzenia alebo potravinovú alergiu či intoleranciu a cítite, že by vám pomohla zmena jedálnička, vyhľadajte nutričného terapeuta (špecialistu) alebo dietológa. 

To však neznamená, že by výživoví poradcovia boli zlí, ich odborné znalosti sú však pre tieto prípady nedostatočné. Žiadne kurzy ani semináre spravidla nenahradia niekoľko rokov dlhé vysokoškolské štúdium, ktoré kombinuje teóriu s praxou.

Aké služby ponúka dietológia

Dietológia sa ako odbor zaoberá potravinami, ich zložením a vplyvom na človeka, a snaží sa liečiť rôzne ochorenia prostredníctvom zmien v stravovacích návykoch.

Dietológovia sú schopní posúdiť stravovacie potreby a zostaviť jedálniček chorým ľuďom na mieru na základe ich minulého aj súčasného zdravotného stavu vrátane zohľadnenia lekárskej diagnózy. Poradenstvo ponúkajú aj pacientom, ktorí majú zvláštne výživové potreby napríklad z dôvodu chirurgického zákroku, chronického ochorenia, potravinovej alergie alebo intolerancie (napr. celiakia, laktózová intolerancia) a pod.

Nutričná terapia začína byť bežnou súčasťou liečby mnohých ochorení. Dietológovia sa zaoberajú nielen liečbou obezity, ale tiež ďalšími poruchami, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie a život pacienta z dôvodu zlej a nevyváženej stravy. 

Medzi takéto ochorenia patrí napríklad diabetes, metabolický syndróm, Crohnova choroba, celiakia a ďalšie. Do ich kompetencie spadajú rovnako poruchy výživy u detí, mladistvých a dospelých

Ochorenia, zdravotné a iné problémy, kedy môže dietológ pomôcť

 • civilizačné choroby: nadváha, obezita, cukrovka 2. typu (diabetes mellitus), srdcovo-cievne ochorenia vrátane vysokého krvného tlaku (hypertenzia) a zvýšeného cholesterolu (hypercholesterolémia)
 • ochorenia súvisiace s výživou alebo ochorenia, pri ktorých je nutné dodržiavať špeciálnu diétu: dna, cirhóza pečene, zubné kazy, reumatoidná artritída a niektoré nádory, ochorenia pečene, pankreasu, obličiek, žlčových ciest, anémia, osteoporóza, hemoroidy a ďalšie
 • akútne alebo dlhodobé problémy s tráviacim traktom: zápcha, hnačka, vracanie, chronické črevné ochorenia
 • tráviace a iné problémy spojené s onkologickou liečbou, kedy je nutná spolupráca s ošetrujúcim onkológom
 • potravinové intolerancie a alergie, napríklad na lepok, laktózu, na bielkovinu kravského mlieka, niektoré druhy ovocia či zeleniny, orechy a pod. 
 • nešpecifické zdravotné problémy typu únava, nechutenstvo, bolesti hlavy, brucha atď.
 • niektoré z porúch príjmu potravy: anorexia, bulímia, záchvatovité prejedanie a ďalšie
 • príliš nízka váha (podváha): spoločne budete hľadať dôvody aj plán, ako pribrať
 • liečba obezity pomocou chirurgického zákroku (bariatrická operácia): gastrický bypass, gastrická plikácia, gastrektómia, gastrická bandáž a iné

Dietológia pre tehotné ženy alebo tie, ktoré plánujú otehotnieť

Úprava stravy môže u žien pomôcť vyriešiť neschopnosť otehotnieť. Dietológ môže ženám pomôcť nastaviť optimálny výživový program v priebehu tehotenstva a pri dojčení, aby žena aj dieťa mali dostatok živín a plod sa dobre vyvíjal.

Dietológia pre zdravých ľudí

Dietológ vám môže pomôcť, aj keď vás netrápia žiadne ochorenia, ale snažíte sa zlepšiť svoje existujúce stravovacie návyky (a preventívne tak predchádzať vyššie uvedeným ochoreniam). V takomto prípade môžete očakávať odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy

Dietológia pre športovcov

Niektorí dietológovia môžu ponúkať výživové poradenstvo amatérskym a profesionálnym športovcom, keďže zloženie stravy významne ovplyvňuje ich športové výkony. Jedálniček im upravia na základe zdravotného stavu, kondície, typu športu, spôsobu tréningu, športových ambícií a pod.

Dietológia pre seniorov

S nevhodnými stravovacími návykmi, jednostranným jedálničkom a stravou chudobnou na živiny sa často stretávajú aj starší ľudia. Pestrý a vyvážený jedálniček je pritom jedným z najúčinnejších spôsobov, ako oddialiť starnutie. 

Dietológovia ponúkajú seniorom pomoc s nastavením jedálnička bohatým na živiny a minerálne látky, ktoré im chýbajú najčastejšie.

dietológia pre seniorov
Najčastejšie k dietológom chodia ľudia, ktorí majú v dôsledku nadváhy zdravotné problémy.

Ako vám pomôže dietológ?

Strava a pitný režim ovplyvňujú nielen vznik ochorení, ale tiež jeho priebeh aj liečbu – a vhodne zvolený jedálniček ju môže podporiť. Úprava stravy by preto mala byť štandardne súčasťou liečebného postupu.

Dozviete sa základné informácie o ochorení a vplyve výživy na zdravie

U dietológa sa dozviete všetko, čo sa týka nielen vášho ochorenia, ale predovšetkým to, ako možno liečbu ovplyvniť okrem liekov aj vhodne zvolenou stravou:

 • podrobné informácie o vašom ochorení a preberie s vami vaše diétne obmedzenia,
 • vplyv stravy na zdravie všeobecne,
 • ako konkrétna výživa podporí liečbu vášho ochorenia,
 • aké konkrétne stravovacie zvyklosti by ste mali zmeniť a akým spôsobom,
 • ako sa lepšie stravovať, aby vám chutilo, ale neohrozovali ste svoje zdravie,
 • ako nahradiť potraviny a jedlá, ktoré z dôvodu ochorenia nesmiete konzumovať,
 • ako postupovať pri odporúčaní dodržiavať dve rôznorodé diéty.

Osobný jedálniček

Súčasťou služieb býva zostavenie osobného jedálnička, ktorý zohľadňuje ochorenie, celkový zdravotný stav, diétne obmedzenia odporúčané lekárom a chuťové preferencie. Pri jednotlivých pokrmoch by mali byť uvedené bežné nutričné hodnoty (kcal/kJ, sacharidy, tuky, bielkoviny) a v prípade špecifických požiadaviek aj ďalšie hodnoty (cholesterol, purínové látky, soľ, vitamíny a minerálne látky a pod.)

Aké zlepšenia môžete očakávať?

Zmenou stravy docielite zlepšenie zdravotného stavu. Konkrétne zlepšenie sa potom odvíja od cieľov, ktoré návštevou dietológa sledujete. Niekomu ide o liečbu nejakého ochorenia, inému primárne o redukciu váhy.

 • redukcia telesnej hmotnosti pod odborným dohľadom
 • zlepšenie priebehu ochorenia a podpora liečby pomocou stravy
 • dlhodobé zlepšenie celkového zdravotného stavu
 • významné zlepšenie krvných testov
 • konkrétne diétne odporúčania pre niektoré ochorenia (vhodné a nevhodné potraviny, aké spôsoby úprav používať)
 • prostredníctvom vylučovacej diéty potvrdenie či vylúčenie potravinových intolerancií či alergií, nahradenie problematických potravín neškodnými alternatívami
 • odznenie (alebo aspoň zmiernenie) nešpecifických problémov, ako je únava, nedostatok energie, nechutenstvo, problémy so spánkom a ďalšie

Vďaka konzultáciám sa postupne zoznámite so všeobecne prospešnými výživovými odporúčaniami a naučíte sa, ako jesť zdravšie a zároveň chutne, bez hladovania a nefungujúcich diét. Dobrému dietológovi nezáleží len na úspešnom vyliečení vášho problému, ale aj na zlepšení a udržaní zdravia z dlhodobého hľadiska.

Ako si vybrať skutočného a navyše dobrého dietológa?

Rovnako ako v každom odbore, aj v dietológii narazíte na dobrých aj menej dobrých odborníkov. Pri výbere vám môžu pomôcť nasledujúce rady a tipy.

 1. Definujte svoje problémy a požiadavky. Hľadajte odborníka s príslušným vzdelaním. Spýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára, pokiaľ vám sám nenavrhne návštevu konkrétneho dietológa.
 2. Kde hľadať. Každá nemocnica máva dietológa, preto sa naň skúste opýtať priamo v nemocnici, ktorú navštevujete. Existujú aj súkromné dietologické poradne, kde je potrebné sa viac zaujímať o to, aký výživový odborník ju prevádzkuje.
 3. Zaujímajte sa o kvalifikáciu dietológa. Ak nejde o dietologickú poradňu priamo v nemocnici či inom zdravotníckom zariadení, ktoré bežne navštevujete, uistite sa, že ide o dietológa a nie výživového poradcu. O kvalite služieb vypovedajú nielen diplomy a certifikáty, ale tiež odporúčania a skúsenosti ostatných klientov.
 4. Pozor na predajcov doplnkov stravy. Uistite sa, že vybraná dietologická poradňa nie je zástupcom spoločnosti, ktorá profituje z predaja výživových doplnkov.

Záverečné zhrnutie: Dietológ podporí aj vaše celkové zdravie

Prečo je lepšie vyhľadať pomoc dietológa, než sa o úpravu jedálnička snažiť sám na základe googlenia informácií na internete?

Kto je dietológ a ako vám pomôže?

 • Je to odborník s vysokoškolským medicínskym vzdelaním so zameraním na nutričnú terapiu (liečbu), ktorá sa stáva bežnou súčasťou liečebného postupu.
 • Pozná zásady zdravého stravovania a vie ich využiť pri liečbe konkrétnych zdravotných problémov a ochorení.
 • Špecializuje sa na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení, ako obezita, vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kardiovaskulárne ochorenia.
 • Vykonáva meranie, váženie a ďalšie vyšetrenia za účelom čo najpresnejšieho posúdenia zdravotného a výživového stavu.
 • Vysvetlí vám všetko, čo sa týka nielen vášho ochorenia, ale aj toho, ako ovplyvniť liečbu správne zvolenou stravou.
 • Poradí, ako sa stravovať na základe vašich problémov. Tiež vás naučí princípy, podľa ktorých si dokážete zdravší jedálniček zostaviť sami.
Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie
Bc. Monika Šaríková

Bc. Monika Šaríková

Keď som pred rokmi študovala históriu a literatúru, nenapadlo by mi, že sa nakoniec budem živiť písaním. Jednoznačne najradšej sa venujem písaniu o zdravom životnom štýle. Milujem dobré jedlo, rada varím a najviac si ulietavam na českej a ázijskej kuchyni, zbožňujem prírodu a pohyb. Medzi moje veľké športové lásky patrí najmä beh, cyklistika, turistika a jóga. :)