Bezhladovania.sk

Psychosomatika a výživa, chudnutie aj podváha: Ako spolu súvisia?

Psychika ovplyvňuje naše zdravie viac, ako si myslíme. Pokiaľ je „chorá“ naša myseľ, prejaví sa to aj na našej fyzickej stránke. Prepojením mysle a tela sa zaoberá tzv. psychosomatika. Ako môže psychosomatika súvisieť s výživou, chudnutím a nadváhou?

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie

Čo je psychosomatika?

Psychosomatika sa zaoberá vzájomným vzťahom medzi našou psychikou a telom. Psychický a fyzický stav človeka totiž spolu úzko súvisia. To znamená, že naše duševné rozpoloženie a psychické problémy sa môžu odraziť na našej telesnej stránke.

Pôvodne psychický problém sa tak môže prejaviť chorobou alebo poruchou, ktorá má na prvý pohľad fyzickú podstatu. Rovnako to platí aj naopak – nejaký telesný problém alebo nespokojnosť so svojou telesnou schránkou môže ovplyvniť našu psychiku. 

Psychosomatické ochorenia môžu byť vyvolané potláčaním emócií, dlhodobým stresom, nadmerným vypätím alebo vnútorným konfliktom.

Príznaky psychosomatických ochorení sú veľmi rôznorodé a telo nimi upozorňuje na nejaký hlbší problém. Na prvý pohľad banálne telesné príznaky môžu mať vážny dopad na organizmus, pretože v skutočnosti trpí psychika. Psychosomatické problémy teda netreba podceňovať.

Príznaky psychosomatických ochorení

Častými príznakmi psychosomatických ochorení sú bolesti hlavy, búšenie srdca, bolesti brucha, dlhotrvajúce tráviace problémy, problémy s vyprázdňovaním, nespavosť, svalové kŕče, ale tiež nechutenstvo alebo vlčí hlad.

Psychosomatika z pohľadu výživy

Vonkajšie problémy sú často spojené s naším vnútrajškom – a platí to aj z hľadiska výživy. Naše stravovacie návyky často rezonujú s psychickým rozpoložením a veľa ľudí si svojím stravovacím správaním nahrádza alebo kompenzuje utrpenie po psychickej stránke. 

Medzi psychosomatické ochorenia preto patria aj poruchy príjmu potravy, nadváha a obezita.

Ľudia často zaháňajú psychickú nepohodu jedlom a priberajú na váhe, iní zase naopak prestanú jesť úplne. Nadmerné priberanie alebo chudnutie je veľmi často odrazom nerovnováhy psychického stavu. Riešením je odhaliť, čo si človek daným stravovacím správaním nahrádza a aké výhody mu to prináša.

Psychosomatika a nadváha

Z hľadiska nadváhy môže ísť o útek do pribratia z dôvodu nedostatku životného naplnenia, žiaľu, ťažkej životnej situácie, frustrácie, nadmerného stresu, deficitu lásky alebo neschopnosti primerane riešiť určité situácie. V tomto prípade je jedlo pre človeka oporou, ktorú si spája s určitou úľavou od problémov.

Z pohľadu psychosomatiky ide pri nadváhe v princípe o vonkajšiu (telesnú) plnosť, ktorá kompenzuje chýbajúce vnútorné (duševné) naplnenie. Za touto telesnou preplnenosťou sa často skrýva túžba po láske, starostlivosti, pozornosti, bezpečí a sebarealizácii. Jedlo sa tak stáva náhradou, ktorá uspokojuje tieto chýbajúce potreby.

psychosomatika a priberanie

Psychosomatika a podváha

Protipólom nadváhy je potom podváha, ktorá môže tiež prameniť z našej psychiky. Krajným prípadom sú potom poruchy príjmu potravy, kedy človek nie je schopný vlastne prijať sám seba

Ľudia s poruchami príjmu potravy majú skreslenú predstavu o svojej vlastnej postave, intenzívne cvičia a snažia sa dosiahnuť váhový úbytok – často aj v prípade, že majú nebezpečne nízku telesnú hmotnosť.

Príčiny porúch príjmu potravy sú rôzne, ale spúšťacím faktorom často býva nejaká ťažká životná situácia (úmrtie v rodine, ťažký rozchod, strata práce, nadmerný stres), životný zmätok alebo neprijatie samej seba po premene z dievčaťa na ženu v priebehu dospievania. Telesná podváha v tomto prípade zrkadlí „duševnú podváhu“, kedy človek v podstate nemôže alebo nechce pribrať, pretože ho niečo skryto trápi po psychickej stránke.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ
Ako pribrať na váhe – návod pre ženy

Poruchy príjmu potravy sú skupinou veľmi vážnych ochorení, ktoré so sebou nesú mnoho komplikácií a netreba ich podceňovať. Poruchy príjmu potravy považujeme za komplexné ochorenia, ktoré postihujú telo aj myseľ. Na liečbe by sa mal preto podieľať tím kvalifikovaných odborníkov, medzi ktorých patrí praktický lekár, psychológ alebo psychiater, nutričný terapeut či nutričný špecialista a, samozrejme, rodina.

Psychosomatika a chudnutie

Chudnutie je dnes veľmi diskutovanou témou. Málokto ale vie, že chudnutie súvisí nielen s naším telom, ale aj s našou mysľou. Zlé nastavenie mysle alebo psychické problémy preto môžu byť hlavnými prekážkami v chudnutí alebo kľúčovým dôvodom, prečo sa chudnutie po krátkej dobe zastaví.

Predpokladom úspešného chudnutia je preto aj správne nastavená psychika – nielen vhodne nastavený redukčný jedálniček a pravidelný pohyb. Jednoducho povedané, až keď si „upraceme“ vo svojej mysli, dá sa do poriadku aj naše telo a môžeme ľahšie dosiahnuť svoj cieľ, teda našu vysnívanú postavu.

Pokiaľ duša trpí nejakým nedostatkom, telo ho vyrovná v podobe fyzickej preplnenosti. Ak je naopak duša nasýtená, môžeme sa ľahšie vzdať svojej telesnej hmotnosti.

Pokiaľ človek začne pre svoj cieľ držať drastickú diétu alebo hladovku, pôjde o veľmi krátkodobé riešenie. Akonáhle si začneme niečo úplne odpierať, o to viac po tom budeme túžiť a celá naša snaha čoskoro kompletne zlyhá.

psychosomatika a chudnutie

Ak ale zmeníme svoje vnútorné nastavenie a zvolíme si na chudnutie trvalo udržateľný spôsob stravovania vrátane občasných „prehreškov“ odmien, bude pre nás takýto režim omnoho viac reálny a dlhodobo udržateľný. 

Často sa naše chute aj výber jedál zmenia samé a máme potom automaticky tendenciu vyberať si skôr zdravšie potraviny, ktoré odrážajú naše nové vnútorné nastavenie.

Záver

 • Telo a duša spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Výživa tak môže odrážať nerovnováhu či nestabilitu v našej psychike, rovnako tak ako sa na našej psychike môže odraziť subjektívne vnímanie vlastného tela. 
 • Základom je si svoju psychiku urovnať a vedieť si navodiť príjemné emócie aj v prípade, že čelíme náročnej situácii.
 • Jedlo by rozhodne nemalo slúžiť ako prostriedok na kompenzovanie našej nevyrovnanej psychiky alebo nezvládnuté stresové situácie. Jedlo síce vie vyvolať príjemné pocity, ale sú aj iné a vhodnejšie spôsoby ako zajedanie problémov alebo naopak cielené hladovanie – napríklad dobrý film, obľúbená pesnička, hovor s kamarátom alebo kamarátkou, maznanie sa so psíkom, horúci kúpeľ, prechádzka v parku alebo vybitie si zlosti v posilňovni. Možno to bude chcieť trochu cviku, ale časom to pôjde.

Zdroje

1.      Artemieva, M. S., Tsygankov, B. D., Danilin, I. E., Suleymanov, R. A., & Lazukova, A. G. (2021). Psychosomatics in Eating Disorders. Psychiatria Danubina, 33(Suppl 4), 552–557.

2.      LUBAN-PLOZZA, B. (1964). ERNAEHRUNGSFRAGEN IN SOZIALER UND PSYCHOSOMATISCHER SICHT [NUTRITION FROM THE SOCIAL AND PSYCHOSOMATIC VIEWPOINT]. Therapeutische Umschau, 21, 491–499.

3.      Boykin, L. (1975). The relationship of nutrition to psychosomatic disorders. American Society of Psychosomatic Dentistry and Medicine, 22(4), 108–109.

4.      Haghighatdoost, F., Feizi, A., Esmaillzadeh, A., Hassanzadeh Keshteli, A., Roohafza, H., Afshar, H., & Adibi, P. (2020). Dietary patterns in relation with psychosomatic complaints profile: Results from SEPAHAN study among a large sample of general adults. Nutritional Neuroscience, 23(3), 190–200.

5.      Kalarchian, M. A., & De Zwaan, M. (2020). Editorial: Psychosomatic Aspects of Obesity. Frontiers in Psychiatry, 11, 614903.

6.      Herpertz-Dahlmann, B., Seitz, J., & Konrad, K. (2011). Aetiology of anorexia nervosa: from a „psychosomatic family model“ to a neuropsychiatric disorder? European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 261 Suppl 2, S177–S181.

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie
Mgr. Daniela Krčová

Mgr. Daniela Krčová

Som nutričná špecialistka a výživu človeka som vyštudovala na magisterskom štúdiu na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Po ukončení štúdia som založila svoju vlastnú nutričnú poradňu v Ostrave (NutriD poradňa), v rámci ktorej pomáham ľuďom so správnymi a trvalo udržateľnými stravovacími návykmi. Venujem sa najmä športovej výžive a chudnutiu, ale zameriavam sa tiež na výživu pri potravinových alergiách a intoleranciách, cukrovke, vysokom krvnom tlaku alebo napríklad na výživu tehotných a dojčiacich žien. Medzi moje hlavné záujmy patrí posilňovanie, behanie a turistika.