Bezhladovania.sk

Kto je obezitológ: Ako vám pomôže a ako sa vôbec obezita lieči

Podľa Slovenského štatistického úradu ohrozuje obezita takmer 20 % slovenskej populácie. Pacienti, ktorí vážia 200 kg a viac prestávajú byť výnimkou. Obezita netrápi len Slovenskú republiku, ale ide o vážny celosvetový problém. Ako jedno z civilizačných ochorení vyžaduje odborný prístup. Ten ponúka obezitológia, lekársky odbor zameraný priamo na liečbu obezity a pridružených ochorení. Prečo ide o nebezpečný stav, ako sa lieči a kde hľadať dobrého obezitológa?

Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie

Modernú spoločnosť trápi pandémia obezity 

Miera obezity vo svete vrátane Slovenska neustále stúpa. Ide o vážnu civilizačnú chorobu, ktorá menej či viac zasahuje do všetkých lekárskych oblastí (kardiológia, gastroenterológia, diabetológia, chirurgia, ortopédia, psychológia, pediatria a ďalšie). 

Obezita predstavuje rizikový faktor, ktorý nielenže ohrozuje zdravie, ale taktiež môže spôsobiť komplikácie v priebehu liečby a počas rekonvalescencie akéhokoľvek ochorenia.

Dopady obezity na zdravie a kvalitu života sú bezpochyby vážne. Napriek tomu sa riziká, ktoré vyplývajú z extrémnej nadváhy, stále podceňujú a vysoko obézni ľudia sa do starostlivosti odborníkov: obezitológov, často dostávajú príliš neskoro. Liečba obezity by pritom mala byť štandardnou súčasťou liečebných postupov, pretože môže viesť nielen k zníženiu váhy, ale tiež podporiť liečbu mnohých ochorení a zdravotných problémov. 

Kto je obezitológ a ako sa líši od ostatných odborníkov na výživu

Podobne ako dietológ môže profesiu obezitológa vykonávať len odborník, ktorý úspešne vyštudoval vysokú školu lekársku. Od dietológa ho odlišuje následné absolvovanie odborného školenia pre obezitológov, ktoré usporadúva Slovenská obezitologická asociácia.

Obezitológ teda môže pracovať s chorými pacientami, pričom sa špecializuje na obezitu a ochorenia, ktoré s ňou často úzko súvisia. Obezitologické ordinácie najčastejšie nájdete v nemocniciach a na poliklinikách, ale existujú aj súkromné ordinácie.

Ako sa obezitológ líši od nutričného terapeuta a výživového poradcu

Najnižšiu kvalifikáciu v tejto oblasti majú výživoví špecialisti a poradcovia, ktorí absolvovali niekoľkotýždňový výživový kurz alebo kurzy výživového poradenstva. Ich pracovná náplň by mala spočívať v poradenských službách len pre zdravé osoby, ktoré sa usilujú o zlepšenie stravovacích návykov a kondície a často tiež miernu redukciu váhy či formovanie postavy.

Veľmi blízko k obezitológovi má okrem dietológa nutričný terapeut a nutričný špecialista. Nutričný terapeut musí mať rovnako vysokoškolské či vyššie odborné vzdelanie, odbor nutričná terapia. Ide o nelekársky odbor a nutričný terapeut nemusí byť vyštudovaným lekárom. Nutričný špecialista označuje nadväzujúci študijný odbor dostupný na lekárskych fakultách. Ide teda o nutričných terapeutov so špecializáciou a dlhšou praxou.

Zatiaľ čo dietológovia a nutriční terapeuti riešia najrôznejšie zdravotné ťažkosti, ktoré súvisia s nezdravými stravovacími návykmi, obezitológ sa sústredí vyložene na liečbu obezity a s ňou spojené problémy a ochorenia. Okrem výživového poradenstva môže predpisovať určité lieky (napríklad antiobezitiká) a ponúka možnosť chirurgického riešenia obezity (tzv. bariatrická chirurgia)

Obezita je ochorenie, ktoré je nutné liečiť

V minulosti ľudstvo sužoval nedostatok a hlad, no moderná spoločnosť sa stretáva s opačným problémom. Zjednodušene povedané sa proti ľuďom obrátila schopnosť ukladať si energiu do zásoby a v dobe núdze ju pomaly spotrebovávať. V dobe nadbytku s touto schopnosťou už ľudia nedokážu pracovať. Dostatok až prebytok jedla vedie k prejedaniu a vzniku nadváhy a obezity u stále väčšej časti celosvetovej populácie.

Ako sa definuje obezita

Nadváha a obezita nie je to isté. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) označujeme za nadváhu BMI v rozpätí 25 až 29,9 kg/m2 a za obezitu považujeme hodnoty BMI nad 30 kg/m2, pričom rozlišujeme 3. stupne obezity. 

Klasifikácia nadváhy a obezity podľa BMI:

Nadváha 25 až 29,9 kg/m2
Obezita I. stupňa 30 až 34,9 kg/m2
Obezita II. stupňa 35 až 39,9 kg/m2
Obezita III. stupňa 40 kg/m2 a viac 

Ako zistiť BMI (Body Mass Index) 

BMI alebo Body Mass Index predstavuje orientačný ukazovateľ, ktorý porovnáva váhu s výškou. Na jeho základe sa dá posúdiť, či má dotyčná osoba normálnu váhu, podváhu či nadváhu. Na jeho výpočet sa používa jednoduchý vzorec: BMI = váha v kg / výška na druhú (m2). 

Napríklad: žena s výškou 169 cm a váhou 75 kg (75/1,692) má BMI 26. To značí miernu nadváhu. Pokiaľ by vážila 70 kg, jej BMI by bolo 24,5 a išlo by o hornú hranicu normálnej zdravej váhy. Spodnú hranicu obezity I. stupňa by dosiahla s váhou 88 kg.

Ďalšími spoľahlivými ukazovateľmi nadváhy a obezity sú percento telesného tuku alebo obvod pásu a bokov (WHR).

Percento telesného tuku

Na rozdiel od BMI odráža výpočet percenta telesného tuku zloženie tela človeka, Vďaka čomu sa dá ľahko posúdiť, či sa váha dotyčnej osoby pohybuje v norme alebo by jej prospel úbytok telesného tuku.

Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa množstva telesného tuku:

Ženy Muži
Esenciálny tuk 10 až 13 % 2 až 5 %
Športovci 14 až 20 % 6 až 12 %
Normálna váha 21 až 24 % 13 až 16 %
Prijateľné percento tuku 25 až 30 % 17 až 21 %
Nadváha 31 až 39 % 22 až 29 %
Obezita 40 % a viac 30 % a viac

Obvod pásu a bokov (WHR)

U osôb s väčším množstvom telesného tuku v oblasti brucha hrozí väčšie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a metabolických ochorení. Z pomeru pásu k bokom sa dá zistiť, či je aktuálna hmotnosť pre danú osobu normálna.

WHR u žien:

 • menej než 0,8 – nízke riziko
 • 0,8 až 0,89 – mierne riziko
 • viac než 0,9 – vysoké riziko

WHR u mužov:

 • menej než 0,9 – nízke riziko 
 • 0,9 až 0,99 – mierne riziko
 • viac než 1,0 – vysoké riziko

Riziká a ochorenia, ktoré úzko súvisia s obezitou

S obezitou sa spája zvýšené riziko vzniku mnohých ochorení. Konkrétne je rizikovým faktorom najmä pre:

 • cukrovku 2. typu,
 • vysoký krvný tlak, 
 • kardiovaskulárne ochorenia (zahŕňajú aj infarkt myokardu),
 • syndróm spánkového apnoe,
 • poruchy metabolizmu tukov,
 • steatózu pečene,
 • refluxnú chorobu pažeráka (pálenie záhy),
 • ochorenie žlčníka,
 • dnu a žlčníkové kamene, 
 • ochorenia kĺbov (napr. artróza bedra alebo kolena),
 • astmu,
 • hormonálne poruchy,
 • niektoré typy zhubných nádorov (najmä rakovina prsníka, hrubého čreva, maternice a obličiek).
ochorenie spojené s obezitou
Obezita vážne ohrozuje zdravie a neprospieva ani psychike. Odbornú liečbu poskytujú obezitológovia.

Ako vám obezitológ pomôže a aké spôsoby liečby sa využívajú

Obezita a s ňou spojené ochorenia negatívne ovplyvňujú zdravie, kvalitu aj dĺžku života. Je to nebezpečné ochorenie, ktorá nenápadne vyvoláva vážne zmeny v organizme. Zlepšenie stavu u obézneho človeka vyžaduje komplexné riešenie, ktoré zahŕňa nielen nutričnú a lekársku diagnostiku a liečbu, ale často si vyžaduje aj psychologickú terapiu.

Sú to práve obezitológovia, ktorí dokážu obéznym pacientom efektívne pomôcť. Spolupracujú s lekármi z iných odborov (diabetológia, pediatria, ortopédia či psychológia) a ako jeden z efektívnych postupov ponúkajú chirurgické riešenie.

Čo je obezitológia

Obezitológia je mladý odbor, ktorý sa zameriava na príčiny obezity, zlepšenie kvality života pacientov a všeobecne zastavenie rastúceho počtu obéznych jedincov. Zaoberá sa liečbou obezity a pridružených ochorení. Cieľom je redukovať hmotnosť a znížiť riziká, ktoré sa s obezitou spájajú. Existujú aj špeciálne obezitologické ambulancie, ktoré sú určené pre pacientov s obezitou, ktorú sprevádzajú ťažké zdravotné komplikácie.

Podľa odborníkov z pražského inštitútu IKEM vedie zníženie telesnej hmotnosti o 5 až 10 % a následné dlhodobé udržiavanie nižšej hmotnosti, prípadne ďalšia redukcia (čo je, samozrejme, ešte lepšie) k výraznému zníženiu ochorení a úmrtnosti na kardiovaskulárne a iné ochorenia.

Pri obéznych ľuďoch s BMI nad 40 je však redukcia váhy o desiatky kilogramov svojpomocne takmer nemožná a vyžaduje si pomoc zo strany niekoľkých odborníkov.

Konzervatívna liečba obezity

Hlavnou náplňou práce obezitológa je diagnostika a obezitologické poradenstvo. Základ liečby každého obézneho človeka spočíva v konzervatívnom postupe pod vedením skúseného obezitológa. Konkrétne ide o:

 • úvodnú konzultáciu a vyšetrenie: telesná diagnostika pomocou špecializovaných prístrojov, rodinná aj osobná anamnéza, zdravotný stav
 • diétne odporúčania: postupné a pozvoľné zmeny stravovacích návykov
 • odporúčania ohľadom pohybovej aktivity: odporúča sa chôdza v kombinácii s odporovým cvičením (posilňovanie, silový tréning) pod vedením fyzioterapeuta
 • farmakoterapia: užívanie výživových doplnkov a liekov, ktoré podporujú zníženie hmotnosti
 • psychoterapia: pomoc pri náprave nevhodného správania, myslenia a emócií, ktoré majú vplyv na vzťah k jedlu

Chirurgická liečba obezity (bariatrická chirurgia)

Prostredníctvom bariatrickej operácie dokážu lekári znížiť nadbytočnú telesnú hmotnosť až o 75 %, čo často nie je možné dosiahnuť len pomocou konzervatívnej liečby. Bariatrické zákroky sa vykonávajú primárne u osôb s obezitou III. stupňa, ak je ich BMI vyššie než 40 či dokonca 50 a viac, a kde je zároveň nízka nádej na efektívnu redukciu váhy pomocou úpravy stravy a pohybu.

Pacient musí najprv prejsť pomerne náročným procesom posudzovania odborným tímom, ktorý tvoria lekári z rôznych odborov (tzv. multidisciplinárny tím). Ten hodnotí zdravotný stav pacienta a posudzuje, či je vhodným kandidátom alebo nie, a pokiaľ áno, aký typ bariatrického výkonu bude preňho najvhodnejší.

Ako to prebieha?

 • Obezitologické, nutričné a psychologické vyšetrenie: zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie multidisciplinárnym tímom, zhodnotenie indikácie bariatrickej operácie, vhodné je aj fyzioterapeutické vyšetrenie
 • Voľba vhodného bariatrického zákroku: adjustabilná gastrická bandáž, rukávová resekcia žalúdka (sleeve), gastrická plikácia, gastrický bypass, biliopankreatická diverzia, parciálna jejunálna diverzia
 • Vykonanie vybranej bariatrickej operácie vrátane nevyhnutných predoperačných vyšetrení a sledovanie zdravotného stavu pacienta a eventuálnych nutričných deficitov po zákroku
 • Re-operácia a iné riešenie: ak nastanú u pacienta pooperačné komplikácie
 • Odborná konzultačná činnosť pre pacientov po bariatrickom zákroku

Operáciou boj s obezitou zďaleka nekončí. Po operácii je nutné pacienta nejakú dobu sledovať kvôli možným komplikáciám. Sám pacient by mal pokračovať v zmene životného štýlu, ktorý zahŕňa úpravu jedálnička najlepšie v kombinácii s pohybovou aktivitou. Odbornú pomoc pri zmene nezdravých stravovacích návykov ponúkajú dietológovia a nutriční terapeuti a významnú podporu môžu poskytnúť tiež psychológovia.

Pediatrická obezitológia (liečba detskej obezity)

Veľký problém predstavuje aj nárast obezity u detí a dospievajúcich, ktorej príčiny sú rovnaké ako u dospelých osôb. Aj u detí prevažuje sedavý spôsob života, nesprávne zloženie stravy a veľmi častý návyk prejedania sa nezdravými potravinami. 

Niektorí obezitológovia sa preto sústredia na diagnostiku a terapiu detskej nadváhy a obezity. Zároveň podporujú vzdelávanie širokej verejnosti v tejto oblasti a snažia sa vytvárať efektívne preventívne programy na zmenu životného štýlu súčasnej detskej populácie.

Slovenská obezitologická asociácia a čo má na starosti

Slovenská obezitologická asociácia vznikla s hlavným cieľom znížiť mieru obezity na Slovensku a zmierniť jej dopady na celú spoločnosť. V tejto súvislosti združuje a podporuje odborníkov z rôznych oblastí a pomáha im porozumieť a zlepšiť kvalitu života obéznym pacientom.

Čo všetko robí Slovenská obezitologická asociácia:

 • Zaisťuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie pre odbor obezitológia.
 • Okrem lekárov združuje psychológov, zdravotné sestry a ostatných odborníkov, ktorí sa venujú prevencii a liečbe obezity.
 • Obezitológom ponúka možnosť rozvoja v špecializáciách, ako pediatria, psychológia, výživa či bariatricko-metabolická chirurgia.
 • Podporuje vedecký výskum v oblasti obezitológia.
 • Pomáha zverejňovať vedecky podložené názory na prevenciu, liečbu aj dôsledky obezity v odbornej tlači a ďalších médiách.
 • Spolupracuje s odbornými spoločnosťami, ktoré pôsobia v odbore obezitológia (EASO, IASO, IOTF, IFSO), a so slovenskými a medzinárodnými organizáciami, ktoré sa podieľajú na prevencii a liečbe v komerčnej a nekomerčnej sfére.

Tipy, ako si nájsť dobrého obezitológa

Je veľký rozdiel medzi tým, či vážite o 5 alebo o 50 kg viac, než je vaše ideálne váhové odporúčanie, či ste zdraví alebo vás kvôli obezite trápia zdravotné problémy. V tom prípade už je na mieste vyhľadať špecialistu, ktorým je v tomto prípade obezitológ. Ten má vzdelanie, ktoré mu umožňuje pomôcť chorým ľuďom, u ktorých je obezita hlavným či jedným z mnohých problémov. 

Zoznam obezitologických pracovísk v SR nájdete na stránke Slovenskej obezitologickej asociácie, ktorá ho pravidelne aktualizuje. Obezitológa si môžete vybrať podľa lokality. Väčšinou nechýba v žiadnej nemocnici či poliklinike. Tam máte istotu, že ide o lekára so zodpovedajúcim vzdelaním. Ak navštívite súkromnú obezitologickú poradňu, zistite si, či ju vedie lekár: obezitológ a má preškolený personál.

Okrem vzdelania sa môžete zaujímať o dĺžku praxe, ktorá so sebou spravidla prináša skúsenosti. Podporné školenia sú, samozrejme, výhodou. Rolu ale hrajú i vzájomné sympatie. Dobrý obezitológ si je veľmi dobre vedomý, že extrémne obézni pacienti potrebujú vysokú mieru pochopenia, empatie a citlivý prístup.

Záverečné zhrnutie: Obezitológ je lekár špecialista, ktorý pomáha s liečbou obezity

Čo by ste si mali v rámci témy obezitológia zapamätať:

 • Obezitológom sa môže stať človek s lekárskym vzdelaním, ktorý absolvoval odborné školenie pre obezitológov.
 • Pracovná náplň obezitológa sa zameriava predovšetkým na osoby s obezitou I. až III. stupňa, to znamená BMI s hodnotou 40 a vyššie.
 • Obezitológovia vykonávajú diagnostiku a navrhujú najvhodnejší spôsob liečby, ktorá môže okrem konzervatívnych postupov zahŕňať aj operačné riešenia.
 • Obezitológovia pomáhajú obéznym ľuďom riešiť nielen zníženie ich telesnej hmotnosti, ale tiež pridružené ťažkosti. Rieši sa teda celkový zdravotný stav pacienta. 
 • Liečba obezity by mala byť komplexná. Často zahŕňa spoluprácu s inými odbormi, ako sú nutriční terapeuti, psychológovia, ale aj kardiológovia, ortopédi a ďalší odborníci, ak je ich pomoc pre daného pacienta prospešná.
 • Úspešná liečba obezity vedie ku zlepšeniu celkového zdravotného (ale aj psychického) stavu.
Reklama
Popis

Urobte prvý krok pre úspešné chudnutie ešte dnes

Rezervujte si nezáväznú konzultáciu s výživovým poradcom, na ktorej získate:

 • Diagnostiku tela na prístroji typu InBody / Tanita
 • Posúdenie jedálnička a tipy, ako ho upraviť, aby išla vaša váha dolu
 • Odporúčania, čo robiť pre lepší zdravotný stav aj kondíciu
 • Motiváciu a návrh postupu pre úspešné a trvalé chudnutie
Bc. Monika Šaríková

Bc. Monika Šaríková

Keď som pred rokmi študovala históriu a literatúru, nenapadlo by mi, že sa nakoniec budem živiť písaním. Jednoznačne najradšej sa venujem písaniu o zdravom životnom štýle. Milujem dobré jedlo, rada varím a najviac si ulietavam na českej a ázijskej kuchyni, zbožňujem prírodu a pohyb. Medzi moje veľké športové lásky patrí najmä beh, cyklistika, turistika a jóga. :)