Bezhladovania.sk

Pri chudnutí je hlavná udržateľná zmena, nie krátkodobá diéta, hovorí nutričná poradkyňa Katarína Grich

Počas viac než 14-ročnej praxe pomohla stovkám ľudí so životnou zmenou. Zo zahraničia priviezla na Slovensko metódu Metabolic Balance®, pre ktorú sa nadchlo mnoho lekárov a odborníkov na výživu aj šport. Prostredníctvom médií vytrvalo vyvracia zaryté mýty o zdravej výžive.

K bližšiemu štúdiu výživy vás priviedol stav extrémnej únavy a diskomfortu. Ako ste zistili, že aj s týmito problémami sa dá bojovať zdravou stravou?

K štúdiu výživy ma neviedlo vedomé rozhodnutie, ale ako to už v živote býva, čo má prísť príde, a tak výživa prišla ku mne. Priateľka, ktorá v tom čase organizovala prvé školenie Metabolic Balance pre odbornú verejnosť v Čechách, mi navrhla, aby som sa zúčastnila. Po tomto školení sa zmenil môj postoj k výžive, uvedomila som si, že aj keď mojím cieľom nie je úprava hmotnosti, je čo vylepšovať. Fascinovali ma aj terapeutické možnosti, a tak sa začal môj never-ending story. Výživa sa podobne ako iné odvetvia neustále vyvíja, podlieha trendom, a preto jej štúdium nikdy nekončí a študujem ju ešte aj dnes.

Aké konkrétne zmeny ste urobili vo svojej výžive a po akej dlhej dobe začali fungovať?

Je to už mnoho rokov a na úplné detaily si nespomeniem, ale čo mi utkvelo najviac, bola zmena načasovania jednotlivých porcií. Ako mladá matka dvoch detí, ktorým som neustále pripravovala pokrmy, som zobkala s deťmi (alebo po nich) a kompletné jedlo som niekedy ani nemala, pretože som bola presvedčená, že keď nie som hladná, tak netreba. 

Zmena bola teda tá, že som sa rozhodla nezobkať, dbať na príjem troch jedál, na dostatok a pestrosť bielkovín a v neposlednom rade myslieť aj na dostatok tekutín. No a, samozrejme, som na sebe vyskúšala aj svoj osobný nutričný plán Metabolic Balance. Práve táto moja pozitívna skúsenosť bola takou prvou inšpiráciou a motiváciou, byť tým sprostredkovateľom a pionierom na Slovensku, keďže som vtedy už dlhšie žila v Nemecku.

Živo si spomínam, aký nutričný stredovek ma na Slovensku čakal, aké boli zastaralé smernice a, žiaľ, v niektorých inštitúciách aj stále sú. Bola som zhrozená, že medzi zdravotníckymi profesiami chýba takéto významné odvetvie. Nutričná terapia bola obmedzená na diétnu sestru v nemocnici a aj dodnes nám chýba ambulantná nutričná terapia (na rozdiel od okolitých krajín).

Úprava je zrejme nutná aj v rámci celkovej životosprávy, však? Myslím tým schopnosť zvládať stres, mať zdravý spánok…

Samozrejme, zdravý životný štýl nezachráni výživa sama o sebe, ostatné komponenty dotvárajú zdravie ako také. Realizácie zmien aj v iných odvetviach si vyžadujú ďalšie kompetencie a zručnosti samotného terapeuta. Byť zároveň koučom, psychológom, kuchárom či fitnes trénerom nie je možné, aj keď v praxi často vidíme, že sa nutričný poradca či terapeut ďalej špecializuje.

nutričná poradkyňa Katarína Grich

Po 10 rokoch v Nemecku ste sa v roku 2009 vrátila späť na Slovensko s exkluzívnou licenciou k programu Metabolic Balance®. O čom je a komu pomôže?

Metabolic Balance je priekopníkom a jedinečným poskytovateľom komplexného, vedecky podloženého metabolického programu pre úpravu stravovacích návykov a optimalizáciu životného štýlu. Koncept je založený na jedinečnom a preukázateľnom prístupe zhotovenia individuálneho plánu výživy pre klientov, a to prostredníctvom krvnej analýzy a analýzy dôležitých zdravotných údajov.

… prostredníctvom anamnézy

Okrem analýzy krvných hodnôt je nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie seriózneho plánu výživy pre úpravu metabolizmu aj podrobná anamnéza súčasného stavu, čo odnáša osobnú-, farmakologickú-, alergickú-, u žien gynekologickú-, rodinnú anamnézu s osobnými informáciami o ochoreniach a ich medikamentóznej liečbe. Do úvahy sa berú aj potravinové preferencie a averzie, ako aj pôvod a kultúrne zázemie účastníka.

… prostredníctvom osobnej starostlivosti

Zmena stravovacích návykov a životného štýlu je proces, ktorý sa neudeje zo dňa na deň.

Prináša so sebou mnoho výziev, ktoré treba prekonať. Na tejto ceste vás nenecháme osamote, ale podporíme vás osobnou a na mieru šitou starostlivosťou. Osobný plán výživy a súčasná starostlivosť poradcu poskytuje istotu a skutočnú šancu na úspech – pre každého.

Metabolic Balance môže byť sprievodnou liečbou nadváhy a obezity, vysokého tlaku, cukrovky druhého typu a všetkých ochorení, ktoré sa spájajú s metabolickým syndrómom a chronickým zápalom, ako napríklad únava, náchylnosť na infekcie, migréna, reumatické ťažkosti, kĺbové zápaly / kĺbové problémy, dna, osteoporóza, pečeňové a žlčníkové problémy, obličkové a žlčníkové kamene, návaly hladu, potravinové alergie a potravinová neznášanlivosť, pálenie záhy, problémy s metabolizmom cukrov a tukov, hormonálne poruchy, kožné problémy, poruchy spánku, symptómy menopauzy, strata libida, obmedzená schopnosť reprodukcie…

Metabolic Balance

Jedným z cieľov tohto programu sú aj trvalo udržateľné výsledky. Ako ich docielite?

Áno, našou filozofiou je pomáhať ľuďom udržateľným spôsobom a predovšetkým z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich zdravie, vitalitu a výkonnosť.

Potraviny optimálne prispôsobené jednotlivému organizmu harmonizujú hormonálnu produkciu, a tým aj látkovú premenu a udržiavajú ho v zdravom stave. To zlepšuje kvalitu života, pohodu, laboratórne hodnoty a hmotnosť.

Pôsobenie na príčiny a nie následky je to, čo umožní udržateľné výsledky. 

Podrobná nutričná, zdravotná diagnostika a anamnéza a osobný manažment klienta počas terapie sú taktiež neodmysliteľnou súčasťou úspechu. Dôraz sa kladie na udržateľnú zmenu, nie krátkodobú diétu. Tu však kompetencie nutričného terapeuta končia a začínajú zručnosti kouča, klient však sám musí prevziať zodpovednosť za seba a svoje zdravie. 

Viac ako jeden milión účastníkov programu Metabolic Balance potvrdzuje, že tento program funguje – dlhodobým a udržateľným spôsobom.

Ako u vás prebieha terapia a ako dlho trvá?

Prvá je úvodná konzultácia, na ktorej si s klientom vymeníme základné informácie, zodpoviem otázky vedúce k rozhodnutiu o terapii. Nasleduje anamnéza súčasného stavu, krvný odber a vyhodnotenie nutričných odporúčaní, vypracovanie osobného plánu výživy.

Po odovzdaní plánu výživy – čoho súčasťou je podrobné objasnenie a vysvetlenie procesov – nasleduje samotná terapia. Všetko prebieha ideálne osobne, avšak možná je aj online forma.

Priemerná dĺžka je štyri až šesť mesiacov, v závislosti od cieľov a samotného priebehu. Nie je výnimkou, že klienti ostávajú počas udržiavacej fáze v pozorovaní, kým nadobudnú pocit samostatnosti a istoty, že zvládajú krízové situácie a zmeny majú zautomatizované.

rozhovor s Katarínou Grich

Študovali ste aj kineziológiu. Ako spolu súvisia fyzická stránka metabolizmu a výživa, ktorú telu dodávame? A čo rola psychiky?

Kineziológiu som študovala vo Viedni mnoho rokov. Intuitívne som vedela, že je to pre mňa možnosť nazrieť poza masky a role, ktoré všetci hráme a ponúknuť ešte osobnejšiu terapiu. Kineziológia je vedecky podložená a uznávaná terapeutická forma, ktorá využíva prvky čínskej medicíny a svalový test, ktorý je založený na svalovom tonuse s súvislosti so stresorom (napr. emóciou, myšlienkou…). Nehľadajte za tým nič spirituálne alebo ezoterické.

Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a zároveň príslušné metódy na ich vyrovnanie. 

Ako pracujete s týmito výsledkami?

Aplikujú sa metódy, ako cielená aktivácia (masáž, dotyk, klopkanie…) akupunktúrnych bodov, reflexných zón, svalov, dráh meridiánu ako aj techniky na odbúranie emocionálneho stresu a iné. Kineziológia uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie a vyhorenia. 

Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia. Tam, kde fyziologické pôsobenie výživou prináša neuspokojivý výsledok, je veľká pravdepodobnosť psychosomatiky a je potrebné pôsobiť na mentálnej úrovni emócií a vzorcov správania.

Ako taký problém rozpoznať?

Všetci poznáme fenomén, keď presne vieme, čo treba urobiť, a predsa urobíme niečo iné, alebo strachy spojené s jedlom, váhou, vlastným telom. Všetky deštrukčné formy správania majú svoje príčiny, ktoré aj vďaka kineziológii vieme rozpoznať, zvedomiť, eliminovať až transformovať. Čiže dá sa s nimi pracovať.

Reálne nie je možné odlúčiť fyzickú a psychickú rovinu. Práve naopak, terapeutické pôsobenie na mentálnej a zároveň fyzickej úrovni pôsobí holisticky, vzájomne sa potencuje a prináša cielenejšiu a osobnejšiu terapiu (a tým aj výsledky).

Učili ste sa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Česku a aj na Slovensku. Líšia sa prístupy k zdravej strave v rôznych regiónoch?

Vďaka štúdiu v zahraničí som si uvedomila, že životná úroveň koreluje s rozvojom, vedou, prevenciou ale aj rešpektovaním potreby mentálneho zdravia a rešpektovaním širokej palety terapeutických možností, kde žiadna nie je nadradená tej druhej. 

Verejnosť akceptuje a pozná nutričnú terapiu ako súčasť zdravotníckeho systému. Najväčšie rozdiely som zaznamenala práve v zaostávaní aplikovaní inovatívnych metodík a nových vedeckých poznatkov, chýbajúcej flexibilite a, žiaľ, podradný postoj medicínskych odvetví ale aj verejnosti k výžive. 

Na Slovensku sa hovorí veľa o všeličom, ale skutkov je málo.

Terapeut potrebuje odvahu až guráž a dostatok argumentov, ak chce preniesť do praxe metódy a opatrenia, ktoré sú v okolitých krajinách bežnou realitou. Nemusíme chodiť ďaleko, už v Čechách je nutričná terapia na stupienku pozornosti oveľa vyššie a je honorovaná ako zdravotnícky úkon.

Prezradíte na záver najobľúbenejšie recepty z vášho blogu?

Najčastejšie otázky sú k raňajkovým receptom na sladko a k tomu, ako ich pripraviť tak, aby príliš nerozkolísali glykémiu. Pretože práve to rozhoduje o večernom apetíte a môže to zmierniť nutkanie na večerné prehrešky.

Spomenúť môžem napríklad „Mandeládu“, čiže pečené jablko plnené orechmi a semienkami. Je to taký typický recept pre Metabolic Balance.

Katarína, ďakujeme za príjemný rozhovor a prajeme samých uvedomelých klientov s dlhodobými výsledkami. Veríme, že to je najväčšia odmena za vašu skvelú prácu.

Mgr. Zuzana Veselá

Mgr. Zuzana Veselá

Som vyštudovaná právnička, ale v súčasnosti sa naplno venujem písaniu. Mám rada českú, taliansku, indickú a mexickú kuchyňu. Milujem ochutnávanie nových exotických druhov ovocia a (nealko!) nápojov. Od vyváženého jedálneho lístka z poctivých surovín sa podľa mňa odvíja aj naša celková pohoda.